2

3

2

Zakres naszej działalności

Sprawy cywilne

    Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów i porozumień. Reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych o odszkodowanie i zapłatę oraz o alimenty, rozwód, separację, ustalenie ojcostwa ,podział majątku dorobkowego, ustanowienie rozdzielności majątkowej. Udzielamy porad prawnych.    

Read More

Sprawy karne

    Specjalizujemy się w profesjonalnej obronie osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu sądowym oraz reprezentujemy osoby i firmy pokrzywdzone. Sporządzamy oraz popieramy przed Sądem prywatny oraz subsydiarny akt oskarżenia. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków i reprezentacją w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary czy o […]

Read More

Sprawy administracyjne i ze stosunku pracy

  Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane sprawy administracyjne dotyczące m.in nieruchomości i spraw budowlanych. Reprezentujemy strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji rządowej i samorządowej. Prowadzimy sprawy ze stosunku pracy lub z nim związane o roszczenia z innych stosunków prawnych,  a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent. Sporządzamy wnioski, odwołania oraz wnosimy skargi […]

Read More

Sprawy gospodarcze i obsługa prawna firm

    Kancelaria prowadzi sprawy gospodarcze głównie z zakresu prawa energetycznego, spółek, budowlanego, upadłościowego, zamówień publicznych. Kancelaria przyjmuje zlecenia na kompleksową obsługę prawną firm z dyżurami w siedzibie klienta. Reprezentujemy firmy w postępowaniach arbitrażowych , sądowych we wszystkich instancjami i przed wszystkimi sądami oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.    

Read More