Sprawy karne


 

 

Specjalizujemy się w profesjonalnej obronie osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu sądowym oraz reprezentujemy osoby i firmy pokrzywdzone. Sporządzamy oraz popieramy przed Sądem prywatny oraz subsydiarny akt oskarżenia.

Zajmujemy się sporządzaniem wniosków i reprezentacją w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary czy o wydanie wyroku łącznego.