Usługi


.

Nasze kompleksowe usługi dostosowujemy do potrzeb klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych i nie ulegamy rutynie.

Do ich podstawowego zakresu zalicza się:

  • reprezentacja i zastępstwo przed sądami, organami administracji publicznej;
  • audyt prawny;
  • przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów o znaczeniu prawnym;
  • wydawanie opinii prawnych;
  • kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych i firm;
  • szkolenia z zakresu praktycznych aspektów stosowania prawa w działalności gospodarczej.

.

Sprawy cywilne

Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów i porozumień.

Reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych o odszkodowanie i zapłatę oraz o alimenty, rozwód, separację, ustalenie ojcostwa ,podział majątku dorobkowego, ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Udzielamy porad prawnych.

Sprawy karne

Specjalizujemy się w profesjonalnej obronie osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym a także w postępowaniu sądowym oraz reprezentujemy osoby i firmy pokrzywdzone. Sporządzamy oraz popieramy przed Sądem prywatny oraz subsydiarny akt oskarżenia. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków i reprezentacją w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary czy o wydanie wyroku łącznego.

Sprawy Administracyjne

Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane sprawy administracyjne dotyczące m.in nieruchomości i spraw budowlanych.
Reprezentujemy strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji rządowej i samorządowej.
Sporządzamy wnioski, odwołania oraz wnosimy skargi na decyzje i postanowienia organów.

Sprawy ze stosunku Pracy

Prowadzimy sprawy ze stosunku pracy lub z nim związane o roszczenia z innych stosunków prawnych, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent.

Sprawy gospodarcze i Obsługa Prawna Firm

Kancelaria prowadzi sprawy gospodarcze głównie z zakresu prawa energetycznego, spółek, budowlanego, upadłościowego, zamówień publicznych.

Kancelaria przyjmuje zlecenia na kompleksową obsługę prawną firm z dyżurami w siedzibie klienta. Reprezentujemy firmy w postępowaniach arbitrażowych , sądowych we wszystkich instancjami i przed wszystkimi sądami oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.