Nasz zespół


mec. Bogusław Szpinda

  • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • odbył aplikację prokuratorską i w 1992r. złożył egzamin prokuratorski;
  • odbył aplikację adwokacką i w 1995 r. złożył egzamin adwokacki;
  • Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 lipca 2020r. wyróżniony został Odznaką ADWOKATURA ZASŁUŻONYM.

 

Doświadczenia zdobyte po latach nauki i szkolenia wyznaczyły główne kierunki działalności Kancelarii Adwokackiej założonej przez niego w 1995 r., która skupiła się głównie na obsłudze prawnej obrotu gospodarczego, ale także na obronie praw oskarżonych w procesach karnych, oraz reprezentowaniu osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uzyskane w niedługim czasie zaufanie przedsiębiorców i instytucji zostało potwierdzone przez powierzenie mu funkcji doradcy prawnego wielu wiodących w regionie podmiotów gospodarczych, które osiągnęły ogólnopolski sukces gospodarczy.


Katarzyna Siudak – Kierownik Sekretariatu

Katarzyna Siudak jako Kierownik Sekretariatu zapewnia obsługę biurową od 1997r.


Prawnicy Współpracujący:

radca prawny Łukasz Porębski, radca prawny Stefan Siewierski, adwokat Piotr Płoszyński, aplikant radcowski Marek Wiśniewski