Nasz zespół


 mec. Bogusław Szpinda

  • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • odbył aplikację prokuratorską i w 1992r. złożył egzamin prokuratorski;
  • odbył aplikację adwokacką i w 1995 r. złożył egzamin adwokacki;
  • Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 lipca 2020r. wyróżniony został Odznaką ADWOKATURA ZASŁUŻONYM.

 

 

Doświadczenia zdobyte po latach nauki i szkolenia wyznaczyły główne kierunki działalności Kancelarii Adwokackiej założonej przez niego w 1995 r., która skupiła się głównie na obsłudze prawnej obrotu gospodarczego, ale także na obronie praw oskarżonych w procesach karnych, oraz reprezentowaniu osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uzyskane w niedługim czasie zaufanie przedsiębiorców i instytucji zostało potwierdzone przez powierzenie mu funkcji doradcy prawnego wielu wiodących w regionie podmiotów gospodarczych, które osiągnęły ogólnopolski sukces gospodarczy.

 

 


 mec. Stefan Siewierski – radca prawny


 Katarzyna Siudak – Kierownik Sekretariatu


 mec. Piotr Płoszyński – adwokat


Aplikant Marek Wiśniewski