2

3

Zakres naszej działalności

Prawo Gospodarcze i Obsługa Prawna Firm

    Kancelaria prowadzi sprawy gospodarcze głównie z zakresu prawa energetycznego, spółek, budowlanego, upadłościowego, o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kancelaria przyjmuje zlecenia na kompleksową obsługę prawną firm z dyżurami w siedzibie klienta. Reprezentujemy firmy w postępowaniach arbitrażowych , sądowych we wszystkich instancjami i przed wszystkimi sądami oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.    

Read More

Prawo Administracyjne i Pracy

  Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane sprawy administracyjne dotyczące m.in nieruchomości i spraw budowlanych. Reprezentujemy strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji rządowej i samorządowej. Prowadzimy sprawy ze stosunku pracy lub z nim związane o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy, a także sprawy z zakresu […]

Read More

Prawo cywilne

    Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie prawa cywilnego. Przygotowujemy i opiniujemy projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, a także negocjujemy w imieniu klienta warunki umowy. Reprezentujemy klientów przez Sądem w szczególności w sprawach  o odszkodowanie, zapłatę, spadkowych i innych.  

Read More

Prawo karne

    Specjalizujemy się w profesjonalnej obronie osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu sądowym oraz reprezentujemy osoby i firmy pokrzywdzone. Sporządzamy oraz popieramy przed Sądem prywatny oraz subsydiarny akt oskarżenia. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków i reprezentacją w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary czy o […]

Read More